CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Membrane-Active Peptides for Drug Delivery: Positioning, Structure and Interactions in Model Membranes

Elin Esbjörner (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. ISBN: 978-91-7385-023-0.- 82 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2007-10-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 53523