CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tryptophan Orientation in Model Lipid Membranes

Elin Esbjörner (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Christina Caesar (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Bo Albinsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Per Lincoln (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Biochemical and Biophysical Research Communications Vol. 361 (2007), 3, p. 645-650.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 53519

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Biofysikalisk kemi
Spektroskopi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Membrane-Active Peptides for Drug Delivery: Positioning, Structure and Interactions in Model Membranes