CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling and measurements of heat transfer in charcoal from pyrolysis of large wood particles

Jenny Larfeldt (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling) ; Morten Chr. Melaaen
Biomass and Bioenergy Vol. 18 (2000), p. 507-514.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5350

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur