CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Advanced technology for combustion of biomass

A.K. Kolar ; P.S. Mehta ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling) ; Filip Johnsson (Institutionen för energiomvandling)
: IIT Madras, India, Energy conversion , Chalmers. Annual report to SIDA, 2001.
[Rapport]

Annual report to SIDADenna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5348

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur