CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microstructure of a high boron chromium steel for steam turbine applications

Ardeshir Golpayegani (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Hans-Olof Andrén (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Parsons 2007, Power Generation in an Era of Climate Change p. 533-541. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-10-14. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 53465

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Materialteknik
Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur