CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of fluidization regimes by time-series analysis of pressure fluctuations

Filip Johnsson (Institutionen för energiomvandling) ; R.C Zijerveld ; J.C., Schouten ; C.M., van den Blick ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
International Journal of Multiphase Flow Vol. 26 (2000), p. 663-715.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5345

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur