CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Convergence of a hp Streamline Diffusion Scheme for Vlasov-Fokker-Planck system.

Mohammad Asadzadeh (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Alexandros Sopasakis
Mathematical Models and Methods in Applied Science (0218-2025). Vol. 17 (2007), p. 1159-1182.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-12. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 53426

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur