CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chebyshev spectral-S_N method for the neutron transport equation.

Mohammad Asadzadeh (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Abdelouahab Kadem
Journal of Computer and Mathematics with Applications Vol. 52 (2006), p. 509-524.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-12. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 53425

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur