CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sharp estimates for the non-centered maximal operator associated to Gaussian and other radial measures

Peter Sjögren (Institutionen för matematik) ; Fernando Soria
Adv. Math. Vol. 181 (2004), p. 251-275.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 53346

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur