CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Standardised information flow for connections in industrialised construction

Marie Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Victor Lassl (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Patrik Löfgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Björn Engström (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Robert Kliger (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
ManuBuild 1st International Conference - The Transformation of the Industry: Open Building Manufacturing (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-10-12.
CPL Pubid: 53273

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur