CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Increased stiffness of timber beams with steel and/or CFRP laminates

Marie Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Mohammad Al-Emrani (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Jobin Jacob (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Olga Garzon Barragán (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Roberto Crocetti
Third international conference on structural engineering, mechanics and computation (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-10-12. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 53271

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur