CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Material properties and their interrelation in chemically modified clear wood of Scots pine

Hannah Epmeier (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Marie Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Robert Kliger (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Mats Westin
Holzforschung Vol. 61 (2007), 1, p. 34-42.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-12.
CPL Pubid: 53249

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik
Konstruktionsmaterial
Skogsskötsel

Chalmers infrastruktur