CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

More than medium of instruction: The Bologna process and teaching in English

Magnus Gustafsson (Chalmers bibliotek, Centrum för fackspråk och kommunikation) ; Christine Räisänen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi)
2006.
[Rapport]

C-Selt RapportDenna post skapades 2007-10-12. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 53223

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Chalmers bibliotek, Centrum för fackspråk och kommunikation (2006-2008)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Pedagogik
Språkstudier

Chalmers infrastruktur