CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bygg- och fastighetssektorn behöver affärsmässiga drivkrafter i miljöarbetet

Pernilla Gluch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi)
Tidningen Fastighetsnytt Vol. 14 (2007), 4, p. 100-102.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2007-10-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 53222

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur