CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Broadening the scope of language teaching and learning: An integrated approach

Christine Räisänen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi)
Pedagogical Reflections on Learning Languages in Instructed Settings, Cambridge University Press (2007)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-10-12.
CPL Pubid: 53218

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Pedagogik
Kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur