CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Learning to know and knowing to learn: Discursive practice as knowledge enabler

Christine Räisänen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi) ; Sven Gunnarson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi)
Proceedings of CME 25 "Construction Management and Economics: Past, Present and Future", July 16-18 2007, Reading, UK. Taylor and Francis (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-10-12. Senast ändrad 2009-04-09.
CPL Pubid: 53217

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Kommunikationsvetenskap
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur