CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Corporate strategies: For whom and for what?

Johan Björnström (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Ann-Charlotte Stenberg (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Christine Räisänen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi)
4th Nordic Conference in Construction Economics and Organization (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-10-12. Senast ändrad 2007-11-16.
CPL Pubid: 53208

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik (2005-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Kommunikationsvetenskap
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur