CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hydrodynamics and Flocculation in Stirred Square Tanks

Jesper Kilander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. ISBN: 91-7291-624-9.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2006-01-24. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 5310

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2306