CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How Putting Yourself into the Other Person´s Virtual Shoes Enhances Collaboration

Maria Spante (Institutionen för teknik och samhälle) ; Ralph Schroeder (Institutionen för teknik och samhälle) ; Ann-Sofie Axelsson (Institutionen för teknik och samhälle)
Proceeding of the 7th International Workshop on Presence, Valencia, Spain-October 13-15 p. 190-196. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-10-11. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 52988

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknik och samhälle (1998-2004)

Ämnesområden

Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur