CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Computer Mediated Movie Producer-Leadership in Online Collaborative Communities

Thommy Eriksson (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)) ; Maria Spante (Institutionen för teknik och samhälle) ; Sven Andersson (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK))
Proceeding of Winter Internationals Symposium on Information and Communication, Cancun, Mexico (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-10-11. Senast ändrad 2007-10-12.
CPL Pubid: 52980

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK) (2002-2006)
Institutionen för teknik och samhälle (1998-2004)

Ämnesområden

Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur