CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Desktop VR and Filmmaking - a case study of how web3D models and chat can be used in the product design process

Thommy Eriksson (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)) ; Maria Spante (Institutionen för industriell organisation och ekonomi) ; Sven Andersson (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK))
ACM International Conference Proceeding Series, Cancun, Mexico Vol. 58 (2004),
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-10-11. Senast ändrad 2007-10-12.
CPL Pubid: 52975

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK) (2002-2006)
Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur