CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An EWMA Solution to Detect Shifts in a Bernoulli Process in an Out-of-Control Environment

Alexander Chakhunashvili (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Bo Bergman (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
Quality and Reliability Engineering International (0748-8017). Vol. 22 (2006), 4, p. 419-428.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-06-01. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 5282

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Detecting, Identifying and Managing Sources of Variation in Production and Product Development