CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The first integrals method for estimating the minimum of a functional in optimal control problems

Viktor Berbyuk (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
J. of Computer and Systems Sciences International Vol. 32 (1994), 3, p. 86-90.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 5267

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur