CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mathematical modeling of the dynamics of the human gait in the saggital plane

Viktor Berbyuk (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Georgii Krasyuk ; Nataliya Nishchenko
J. of Mathematical Sciences Vol. 96 (1999), 2, p. 3047-3056.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Published by Plenum Publishing Corporation, 1999;Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 5266

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur