CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The extension of Göteborg according to town plans 1866–ca. 1920: The case of the/ landeris/

Gunilla Enhörning (Institutionen för arkitektur)
Mapping and Image Science/ [/Kart & Bildteknik/]. Scientific edition. Swedish Cartographic Society/Kartografiska sällskapet 2, p. 48-60. (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-10. Senast ändrad 2009-10-14.
CPL Pubid: 52654

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur