CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Man's motion energy-wise optimal control in a phase of learning on the prosthetic leg

Viktor Berbyuk (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion) ; Nataliya Nishchenko
J. of Automation and Information Sciences Vol. 32 (2000), 1,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 5265

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur