CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Two different structures meet on the Göteborg donation land 1866 – c. 1920: GIS and historical morphological analysis explore the transformations

Gunilla Enhörning (Institutionen för arkitektur)
Proceedings of the XXIII International Cartographic Conference, 4-10 augusti 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-10-10.
CPL Pubid: 52649

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur