CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Feasibility of Future Epidemiological Studies on Possible Health Effects of Mobile Phone Base Stations

G Neubauer ; M Feychting ; Yngve Hamnerius (Institutionen för signaler och system, Bioeffekter) ; L Kheifets ; N Kuster ; I Ruiz ; J Schüz ; R. Uberbacher ; J Wiart ; M Röösli
Bioelectromagnetics (0197-8462). Vol. 28 (2007), 3, p. 224 - 230.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-10.
CPL Pubid: 52645

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Bioeffekter (2005-2010)

Ämnesområden

Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
Folkhälsomedicinska forskningsområden

Chalmers infrastruktur