CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Minimization of Expected Cycle Time in Manufacturing Cells with Uncontrollable Behavior

Avenir Kobetski (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Johan Richardsson (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Knut Åkesson (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Martin Fabian (Institutionen för signaler och system, Automation)
IEEE Conference on Automation Science and Engineering (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-10-10. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 52629

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Automation (2005-2017)

Ämnesområden

Optimeringslära, systemteori
Systemteknik
Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur