CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Differential calculi on some quantum prehomogeneous vector spaces

Alexander Stolin (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Sergey Sinel'shchikov ; Leonid Vaksman
JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS (ISSN: 0022-2488 ). Vol. 48 (2007), 7, p. 073514-1--073514-27.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-09.
CPL Pubid: 52415

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur