CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Solids flow pattern in the exit region of a CFB-furnace - influence of exit geometry

Filip Johnsson (Institutionen för energiomvandling) ; A. Vrager ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
15th Int. Conf. on Fluidized Bed Combustion / Reuter, R.B. (1999)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5228

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur