CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An estimation of the spatial resolution when measuring gas concentrations inside a converting packed fuel bed

Jenny Lindau (Institutionen för kemisk miljövetenskap) ; M. Rönnbäck ; J. Samuelsson ; Henrik Thunman (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Nordic Seminar on Thermochemical Conversion of Biofuels, 11-12 nov. 2002;,Trondheim (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5227

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)
Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Kemi
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur