CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A mean diameter for numerical computations of polydispersed gas–solid suspensions in fluidization

Eric Peirano (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Chemical Engineering Science Vol. 55 (2000), p. 1189-1192.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5226

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur