CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Environmental comparison between supercritical water oxidation and other sewage sludge handling options

Magdalena Svanström (Institutionen för kemisk miljövetenskap) ; Morgan Fröling (Institutionen för kemisk miljövetenskap) ; Mattias Olofsson (Institutionen för energiomvandling) ; Margareta Lundin (Institutionen för miljösystemanalys)
8th European Biosolids and Organic Residuals Conference, Workshop and Exhibition, Cedar Court Hotel, Wakefield, West Yorkshire, England, 23-26 November. (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-18. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5222

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)
Institutionen för energiomvandling (1900-2003)
Institutionen för miljösystemanalys (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur