CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Centrum för management i byggandet - ett fungerande nätverk

Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi)
Miljöforskning för ett uthålligt samhälle, Formas (1650-4925). (2005)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2007-10-09.
CPL Pubid: 52187

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur