CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kvalitetsbristkostnader - nya dimensioner

Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi) ; Lasse Saukkoriipi (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi)
SFK-Byggs Årskrönika 2005 p. 23-26. (2005)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2007-10-09.
CPL Pubid: 52181

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur