CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Waste i husbyggnadsproduktion

Jesper Strandberg ; Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi)
2005. - 35 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-10-09.
CPL Pubid: 52179

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur