CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Projektledarskap i bygg- och anläggningsprojekt: Förbättrat ledarskap genom coaching?

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning) ; Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. ISBN: 978-91-976181-4-4.- 58 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-10-09. Senast ändrad 2009-03-13.
CPL Pubid: 52172

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur