CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Poor quality costs in medium-sized construction companies: what can be learned from other industries

Laurentiu Dobresco (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Kristian Holm (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Magdalena Låstbom (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Caroline Mjärdner (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Pär Ottosson (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi) ; Johnny Lindström
Proceedings, Construction for Development, CIB World Building Congress, Cape Town 14-18 May 2007 p. 63-74. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-10-09.
CPL Pubid: 52166

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik (2005-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur