CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Distribution of Potassium, Chlorine, and Sulfur between Solid and Vapor Phases during Combustion of Wood Chips and Coal

Heije Miettinen Westberg (Institutionen för energiomvandling) ; M. Byström ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Energy and Fuels (0887-0624). Vol. v 17 (2002), n 1, p. 18-28.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5212

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Kemi
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur