CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dense Gas, Chemistry and Star Formation in Luminous Galaxies

Susanne Aalto (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
Astrophysics and Space Science Vol. 295 (2005), p. 143-153.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2005-12-03. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 5211

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur