CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Combustion mechanisms of wood pellet char in a fluidized bed

G. Palchonok ; A. Borodulya ; V. Golubeva ; V.A. Borodulya ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling) ; Karl-Martin Hansson (Institutionen för energiomvandling) ; C. Tullin ; J.E. Johnsson
XIIth Symposium on combustion and explosion, Chernogolovka, Russia, 2000. (2000)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5206

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Kemi
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur