CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measuring performance in construction projects: the case of the Swedish "Best Practice tool"

Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi) ; Johnny Lindström
Proceedings, Construction for Development, CIB-conference in Cape Town 14-18 May 2007 p. 383-394. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-10-08.
CPL Pubid: 52036

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur