CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Revisiting site manager work: stuck in the middle?

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning) ; Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi)
Construction Management and Economics Vol. 24 (2006), 5, p. 521-528.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Projekt ManagementDenna post skapades 2007-10-08. Senast ändrad 2009-03-13.
CPL Pubid: 52031

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur