CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Learning approaches for housing, service and infrastructure project organizations

Ingeborg Knauseder (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi) ; Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi) ; Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning)
Construction Management and Economics Vol. 25 (2007), 8, p. 857-867.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-08. Senast ändrad 2009-03-13.
CPL Pubid: 52028

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur