CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigation of N2O reduction processes in circulating fluidised bed combustion chambers

P. Kilpinen ; S. Kallio ; M. Hupa ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling) ; Lars-Erik Åmand (Institutionen för energiomvandling) ; J.-E. Johnsson ; A. Jensen ; J. Werther ; K. Klücke ; M. Sänger ; I. Gulyurtlu ; D.H. Boavida ; P. Abelha
Technologies and combustion for a clean environment (1999)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5202

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur