CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling of large inelastic deformations of foams with respect to the point of compaction

Mats Landervik (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
European Journal of Mechanics - A/Solids Vol. 27 (2008), 2, p. 234-246.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-08. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 51966

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Modeling of foams for impact simulations