CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Forskare uppmanar: "Fortsätt sopsortera"

Håkan Jönsson ; Jan-Olov Sundquist ; Per E. O. Berg ; Johan Sundberg (Institutionen för energiomvandling) ; Tomas Ekvall (Institutionen för energiomvandling) ; Ingvar Sundh ; Ylva Eklind ; Åke Nordberg
RVF-Nytt, No. 2 2, p. 38-39. (2003)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 5187

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur