CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Circulating fluidized bed combustor system with inherent CO2 separation - application of chemical looping combustion

Eva Johansson (Institutionen för energiomvandling) ; Anders Lyngfelt (Institutionen för energiomvandling) ; Tobias Mattisson (Institutionen för energiomvandling) ; Filip Johnsson (Institutionen för energiomvandling)
7th Int. Conf. on Circulating Fluidized Beds, Niagara Falls, Ontario, May 5-7, 2002 p. 717-724. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 5183

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Fluidized-Bed Reactor Systems for Chemical-Looping Combustion with Inherent Separation of CO2