CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fluid dynamics of the bottom zone of CFB combustions

Filip Johnsson (Institutionen för energiomvandling) ; Johan Sternéus (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling) ; V. Wiesendorf ; E.-U. Hartge ; J. Werther ; D. Montat ; P. Briand
6th Int. Conf. on circulating fluidized beds / Werther , J. p. 191-196. (1999)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5182

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur